BEN FET! És un projecte del que en formen part més de 100 empreses catalanes i te entre els seus objectius desenvolupar i enfortir la economia de les empreses locals mitjançant l’establiment de sinèrgies entre elles per tal d’aconseguir projectar la qualitat dels productes fets al territori sense deixar de banda el compromís social dels membres que en formen part.